Umasse Gákte (2016)

Released on the 5th of February 2016

Music, lyrics, production, mix and performance by Mio Negga. 
Backup vocals by Chris Tempo.
Mastering by Anton Sundell. 
Cover by Mio Negga.

Lyrics

Miján li umasse gákte, umasse namájt
Allit almatjijt almatjijs tjuolde
Nissun jali ålmåj, nuorra jali boares
Mij lip gájka sämmi árvos
Galles li nuohkásit jillam,
Gå mij gárvvunip gábmagijt, gahperijt ja vuoddagijt
Mij ep asta rijddalit gaskanimme
Hähttup adnet mijá gievrrodagáv vaj gulli

Ruokksat, alek, visskat,
Ruodná ja binná silbas
Nuorttan, oarjján
Miján li umasse gákte valla dánsap aktan
Ruokksat, alek, visskat,
Ruodná ja binná silbas
Duonna, dánna
Miján li umasse gákte valla dánsap aktan

Ålov jagelågo juo lip duolmodum,
Ilá báktji gå mårov dåbddåp
Suhtadip gaskama jali mieladuvvap
Mij lip gájka gallánam, de
Hekkata vieso dálla ja maŋŋela,
Gå båssi ålgos de l luovvanam
Älla avtanik mijájs nievres ulmme
Ale vatte vuolláj. Åro gierddisin.

Ruokksat, alek, visskat,
Ruodná ja binná silbas
Nuorttan, oarjján
Miján li umasse gákte valla dánsap aktan
Ruokksat, alek, visskat,
Ruodná ja binná silbas
Duonna, dánna
Miján li umasse vuodojt valla dansáp aktan

Berusta nubbe nuppev

------------------------------------ 

Vi har olika koltar och olika namn
Vi kan inte göra skillnad på folk och folk
Kvinna eller man, ung eller gammal
Alla är vi lika mycket värda
Visst räcker det med blickarna vi får
När vi bär våra skor, mössor och skoband
Vi har inte tid att bråka med varandra
Vi måste använda vår kraft för att de ska höra

Rött, blått, gult,
Grönt och lite silver
Norrut, söderut
Vi har olika koltar men vi dansar tillsammans
Rött, blått, gult,
Grönt och lite silver
Här och där
Vi har olika koltar men vi dansar tillsammans

Efter så många decennier av förtryck
Gör det för ont att känna sorgen
Vi missriktar vår frustration mot varandra eller tappar bort oss själva
Trötta är vi allihopa
Andas in, lev i nuet
Nästa gång du andas ut är du fri
Ingen av oss har onda avsikter
Ge inte upp. Ha tålamod.

Rött, blått, gult,
Grönt och lite silver
Norrut, söderut
Vi har olika koltar men vi dansar tillsammans
Rött, blått, gult,
Grönt och lite silver
Hit och dit
Vi har olika bakgrund men vi dansar tillsammans

Ta hand om varandra.

------------------------------------ 

We wear different frocks and have different names
We can not treat people differently
Man or woman, young or old
We are all equal
Certainly their stares are enough,
When we wear our shoes, hats and shoelaces
We do not have time to fight each other
We must use our power to make them hear us

Red, blue, yellow,
Green and a little silver
North, south
We wear different frocks but we dance together
Red, blue, yellow,
Green and a little silver
Here and there
We wear different frocks but we dance together

After so many decades of oppression
It hurts too bad to feel the sorrow
We direct our frustrations towards each other or completely lose ourselves
We're all tired
Breathe in, live in the moment
The next time you breathe out, you will be free
None of us have bad intentions
Do not give up. Be patient.

Red, blue, yellow,
Green and a little silver
North, south
We wear different frocks but we dance together
Red, blue, yellow,
Green and a little silver
Here and there
We have different stories but we dance together

Take care of each other.