Hájkka Sájvva (2014)

Released on the 5th of February 2014.

Music, lyrics, production, mix and performance by Lovisa Negga.
Guitars and male yoik by Georg Buljo. 
Mastering by Anton Sundell.
Water colors, retouch and cover by Lovisa Negga.

Lyrics

Akta le gájkka
Hájkka sájvva

Gut la dån? 
Dån la mån
Mij aktan gärssulip
Lahkana
Ja nåhkåsta, ráddnam
Jasska mij fármudip
Galgav duv vuohtudit

Akta le gájkka
Hájkka sájvva

Gut la sån? 
Sån la mån, danen gå 
Dån la iedne máttos
Gájo muv ja
Gájo suv
Dån i galga goavgedit
Dån la muv iehttselis

Akta le gájkka
Hájkka sájvva

------------------------------------ 

One is all
Old pine, holy mountain

Who are you? 
You are me
Together we dance
Come closer
And slumber, my friend
We serenely embrace each other
I will cradle you

One is all
Old pine, holy mountain

Who is he/she? 
It is me, because
You have sprung from the mother earth
Save me and
Save him/her
Don't be scared
You are my beloved

One is all
Old pine, holy mountain

------------------------------------ 
Ett är allt
Gammal fura, heligt berg

Vem är du? 
Du är jag
Tillsammans dansar vi runt
Kom närmare
Och slumra så, vännen
Vi omfamnar varandra lugnt
Jag ska vagga dig

Ett är allt
Gammal fura, heligt berg

Vem är hen? 
Hen är jag, därför att
Du är av moderns ursprung
Rädda mig och
Rädda henom
Bli inte förskräckt
Du är min älskade

Ett är allt
Gammal fura, heligt berg