Mihá Ja Gievrra (2013)

Released on the 5th of February 2013

Music, lyrics, production, mix and performance by Lovisa Negga. 
Mastering by Niels Nielsen. 
Photo and retouch by Fredrik Augustsson. 
Cover by Lovisa Negga.

Lyrics

Dån tsamáda tjavgga
Divna gulli
Tjuorvo dav, dån le mihá ja gievrra
Tsamáda tjavgga
Diededa gájkajda
Gulldal sielov, mihá ja gievrra

Värált le hárvas ájn
Fábmo le vájmodibme
Dån åro unnen valla bátsá guhkás
Gut duosstel álggusittjat
Ja bälos gieladimev
Ane dal gielav, divna tjoavdá dån

------------------------------------ 

You whisper loudly
Everybody hears it
Shout it out, you are proud and strong
Whisper loudly
Let everybody know
Speak from your heart, proud and strong

The world is still generous
The power is heartless
You feel insignificant but will last forever
The one who dares say something
Will defend the mute
So use your voice, and free us all

------------------------------------ 

Du viskar starkt
Alla hör
Ropa ut det, du är stolt och stark
Viskar starkt
Låt alla veta
Känn efter i själen, stolt och stark

Världen är ännu givmild
Makten är hjärtlös
Du verkar oansenlig men du finns kvar länge
Den som vågar säga något
Försvarar den stumme
Så använd rösten, och frigör alla