Piståvllåjubmel (2017)

169_soundtrack_from_co2lonialnation.jpg

Released on the 23rd of June 2017

Lyrics, composition, production and mix by Mio Negga. 
Mastering by Anton Sundell. 
Cover by Inga Wiktoria Påve.

Lyrics

Sjervagahtes amöba mijáv balojn njamát.
Nihttot vahágijn ja jábmemijn ja rádjá mijáv ålgus gárggádisájda.
Jámedahtes stálov e gierge laboda. 
Hähttup gieresvuodájn vahágahttemav vuosteldit

Varrabiednigij gájkka máhtá oasstet.
Piståvllåjubmel máksá.
Ballo l åskulasj
Galggá agev gávnnut ja vaddet.
Nåv guhkas gå mij lip dårvodime ja aktunattja, máhttep dasi duvdet. 
Iesjbierggijiddje sälgga.

Silnná, gå mån dádjadav at oappáv ja vieljav
”Rudáj namán” - madiŋ värált varddá, gielesti ja gåddi.
Hähttup gieresvuodájn vahágahttemav vuosteldit
Vahák dahká vahágav dahká vahágav dahká vahágav

Balldá muv gå suhttáv gå moarre gålgijt
Muv gierddisvuohta ulmusjvuohtaj ij oattjo nåhkåt. 
Hähttup gieresvuodájn vahágahttemav vuosteldit
Tjåhkkåj ietjas tråvnån, sieldes stállo
Juolgij birra mij loadap.
Vájnnodip ienep biednigijt, ienep fámov, ienep häjosvuodav ja ienep verrudagáv.

Álkkes ekvasjåvnnå gåggu vuojte viessu vuojteduvvamijs
Da duv rudá li soabmása häjosvuohta
Dav lájbev mejt bårå la soabmása nielgge.
Dabrrahip sjievnnjis systeman gå sádnesvuohta la ilá vájvve.
Ij la duv tjadnam, valla l gássjel luojttet
Dan dagi aktunattjan bátsá 

Vaddá dunji gájkka mejt dárbaha ja máksá l duv iellem.
Jábbmemá suoggŋo fuono piståvlåjn.

------------------------------------ 

PISTOLGUDEN

En könlös amöba som ammar oss med rädsla
Ett hot om våld och död som förpassar oss i leden
En odödlig jätte som inga stenar rår på
Vi måste bekämpa våld med kärlek

Med blodiga pengar kan du köpa allt
Pistolguden betalar
Rädslan är lojal
Den kommer alltid finnas där och fortsätta ge
Så länge vi är otrygga och ensamma kan vi luta oss tillbaka på den
Ett självuppfyllande gift

Det svindlar när jag inser att mina systrar och bröder
i kapitalismens namn medans världen blöder
ljuger och mördar
Vi måste bekämpa våld med kärlek
Våld föder våld föder våld föder våld

Det skrämmer mig att jag blir arg när ilskan knackar på
Mitt tålamod med mänskligheten får inte ta slut
Vi måste bekämpa våld med kärlek
Den sitter på sin tron, ett fruktansvärt monster
Kring dess fötter krälar vi
Ber om mer pengar, mer makt, mer fattigdom och mer orättvisa

En enkel ekvation där vinnarna lever på förlorarna
De pengar du har är någon annans fattigdom
Det bröd du äter är någon annans svält
Vi är fast i ett mörkt system där sanningen är alltför plågsam
Den har inte kedjat fast dig, men det är svårt att släppa taget
Det kommer vara ensamt utan den

Den ger dig allt du behöver och priset är ditt liv
En dödlig romans med en jävla pistol

------------------------------------ 

PISTOOLIJUMALA

Pelolla rintaruokkiva suvuton ameeba
Väkivallan ja kuoleman uhalla riviin passittava
Kuolematon jättiläinen jolle kivikään ei mitään mahda
On käytävä väkivaltaa vastaan rakkaudella

Kaiken voi ostaa verirahoilla
Pistoolijumala maksaa
Pelko on uskollinen
Aina olemassaoleva, aina ruokkiva
Niin kauan kuin olemme turvattomia ja yksin, siihen voi nojata
Itseääntoteuttava myrkky

Huimaa kun siskot ja veljet,
kapitalismin nimissä, maailman uidessa veressä, valehtelevat, murhaavat
On käytävä väkivaltaa vastaan rakkaudella
Väkivallasta väkivalta väkivallasta väkivalta

Pelästyn että vihastun kun raivo kolkuttaa
Kärsivällisyyteni ihmiskuntaan ei saa loppua
Meidän täytyy vastata väkivaltaan rakkaudella
Hirviö valtaistuimellaan
sinä ja minä jaloissa tapellaan
Pyydä lisää rahaa, lisää valtaa, lisää köyhyyttä ja lisää oikeudettomuutta

Yksinkertainen yhtälö: voittaja elää häviäjillä
Rahasi ovat toisen köyhyys
Leipäsi on toisen nälkä
Jumissa pimeässä järjestelmässä joka ei totuutta kestä
Kukaan ei kahlitse kiinni tähän mutta irti pääset niin kovin vähän
Ilmankin on niin kovin yksinäistä

Antaa kaiken tarvitsemasi hintana vain elämäsi
Tappava romanssi pirun pistooliin